GDPR

Behandling af persondata

Riisager Grafisks politik for indsamling, behandling og opbevaring af persondata
Riisager Grafisk indsamler, behandler og opbevarer personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Personlige data bliver anvendt til internt brug for at løse opgaver for kunder og opretholde kundeforhold.

Hvilke oplysninger indsamles, behandles og opbevares?
Der indsamles udelukkende generelle kontaktoplysninger som firmanavn, for- og efternavn på kontaktperson, adresse, telefonnr. og e-mail-adresse.
Til fakturering registreres udover generelle kontaktoplysninger også kundens CVR-nr.
Derudover opbevares e-mails fra kunder og potentielle kunder.
Der indsamles aldrig særligt følsomme personoplysninger.

Anvendelse af personlige oplysninger
Riisager Grafisk indsamler, behandler og opbevarer persondata udelukkende med det formål at kunne løse opgaver for kunder og indsamler kun de oplysninger, der er relevante hertil.

Opbevaring af personlige oplysninger

Opbevaring af generelle kontaktoplysninger: Riisager Grafisk opbevarer generelle kontaktoplysninger elektronisk i regnskabsprogrammet Dinero beskyttet med sikkert password.

Opbevaring af e-mails: Riisager Grafisk opbevarer e-mails på en Microsoft-konto beskyttet med sikkert password.

Opbevaring af filer / digitalt materiale: Riisager Grafisk opbevarer filer / digitalt materiale hos et af Microsofts datacentre i Europa https://products.office.com/en/business/office-365-trust-center-compliance-certifications
Filer / digitalt materiale opbevares så længe, Riisager Grafisk har mulighed for det. Opbevaringen har til formål at kunne imødekomme kunders ønske om på et senere tidspunkt at få foretaget rettelser i materiale / forny materiale med udgangspunkt i det eksisterende.

Deling af personlige oplysninger ved ekstern produktion af varer
Ved ekstern produktion af varer – primært tryksager – udleveres alene nødvendig trykklar pdf, der er er relevant for produktionen.

Riisager Grafisks anvendelse af kundecases
Riisager Grafisk anvender aldrig kundens filer / digitalt materiale uden tilladelse hertil fra kunden. Filer / digitalt materiale anvendes som referencer / portfolie i markedsføringen af Riisager Grafisk. Kunden kan til enhver tid trække tilladelsen hertil tilbage.

Sletning af personlige oplysninger
Personlige opbevares sålænge kundeforholdet er aktivt eller i maks. 5 år efter kundens sidst afgivne ordre.
Fakturerings- og betalingsoplysninger opbevares i 5 år pga. gældende lovgivning.
E-mails fra kunder opbevares sålænge kundeforholdet er aktivt eller i maks. 5 år efter kundens sidst afgivne ordre.
E-mails vedr. forespørgsler fra potentielle kunder opbevares i 1 år.

Rettigheder
Kunder hos Riisager Grafisk har til enhver tid ret til at:
• Få oplyst hvilke data, der er indsamlet om dem
• Få urigtige oplysninger rettet / data berigtiget
• Få behandlingen begrænset
• Trække samtykke tilbage
• Gøre indsigelse mod behandling
• Få data udleveret
• Blive slettet
• Klage til Datatilsynet over Riisager Grafisks behandling af deres data https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Dataansvarlig
Anette Riisager
Riisager Grafisk
anette@192.168.1.117